Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości.

One who do not respect and value own past is not worthy respect of the nowadays, neither have the rights for the future.

Кто не уважает и не ценит своего прошлого, тот не достоин уважения в настоящем и не имеет права на будущее.

Teodor Żychliński 
20 lutego 1920 Marszałek Józef Piłsudski
 
Genealogia rodu Wąsowskich (Wąsowiczów)  z MałopolskiWEJŚCIE
ENTER